Saturday, December 12, 2009

Chiều Khúc - Hoàng Khai Nhan

Nhạc và lời Hoàng Khai Nhan - Hoà âm và phối khí Quốc Dũng - Ca sĩ Bảo Yến


Click vào video trên và link sau đây để vừa nghe nhạc vừa nhìn bản nhạc:
CHIỀU KHÚC (Music score)

No comments:

Post a Comment