Sunday, December 13, 2009

Buồn Nào Như Lá Bay - Hoàng Khai Nhan

Nhạc và lời Hoàng Khai Nhan - Hoà âm phối khí Bảo Phúc - Trình bày Hồng Ngọc:


Click vào video trên và link sau đây để vừa nghe nhạc vừa nhìn bản nhạc:
BUỒN NÀO NHƯ LÁ BAY (Music score)

No comments:

Post a Comment