Wednesday, April 8, 2009

Đoàn Chuẩn & Từ Linh

Tình Nghệ Sĩ - Đoàn Chuẩn & Từ Linh - Thùy Dung:


Tình Nghệ Sĩ - Đoàn Chuẩn & Từ Linh - Hồng Nhung:


Tà Áo Xanh - Đoàn Chuẩn & Từ Linh - Quang Tuấn:
http://www.youtube.com/watch?v=nCmrTn7l2y0


Chuyển Bến - Đoàn Chuẩn & Từ Linh - Quang Dũng:


Gửi Người Em Gái - Đoàn Chuẩn & Từ Linh - Huy MC:


Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay - Đoàn Chuẩn & Từ Linh - Thanh Lam:


Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay - Đoàn Chuẩn & Từ Linh - Lệ Thu:


Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay - Đoàn Chuẩn & Từ Linh - Hồ Lệ Thu:


Lá Đổ Muôn Chiều - Đoàn Chuẩn & Từ Linh - Thu Phương:


Thu Quyến Rũ - Đoàn Chuẩn & Từ Linh - Thu Hà:


Thu Quyến Rũ - Đoàn Chuẩn & Từ Linh - Tuấn Ngọc: