Friday, April 27, 2012

NHẠC CHỌN

TÓC MÂY - Tóc Tiên


EM TRONG MẮT TÔI - Tóc Tiên


BUỒN NÀO NHƯ LÁ BAY - Hoàng Khai Nhan - Hồng Ngọc


MỘNG LÀNH - Loan Châu


MỘNG CHIỀU XUÂN - Loan Châu


TRƯNG VƯƠNG KHUNG CỬA MÙA THU - Thanh Trúc


HOA SOAN BÊN THỀM CŨ - Thanh Lan


NẾU VẮNG ANH - Thanh Lan


EM YÊU DẤU - Hoàng Khai Nhan - Thái Hiền