Monday, May 24, 2010

Đinh Hùng - Người Thi Sĩ Yểu Mệnh

Chân Dung Thi Sĩ Đinh Hùng

Bài Nguyễn Việt
Trích trong Một Thời Sài Gòn

Thi sĩ Đinh Hùng sinh ngày 3/7/1920, thuộc người làng Phượng Dực tỉnh Hà Đông nay thuộc huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây. Ông là con của cụ Hàn Phụng, một gia đình trung lưu, từ lâu đã ra lập nghiệp ở Hà Nội. Khi còn sống thi sĩ Đinh Hùng cho biết, ông được hoài thai vào năm 1919 trên đất xứ người là Phi Luật Tân (Philippines) nhưng lại ra đời ở Việt Nam ngay trại Trung Phụng gần toà Khâm Thiên Giám cũ, Hà Nội.

Đinh Hùng là con út gồm sáu anh chị em : anh cả là Đinh Lân, các chị là Loan, Yến, Hồng, Oanh. Chị Đinh Thục Oanh lớn hơn Đinh Hùng một tuổi sau lấy thi sĩ Vũ Hoàng Chương. Thuở nhỏ thi sĩ Đinh Hùng theo bậc tiểu học tại trường Sinh Từ, rồi bậc trung học tại trường trường Bưởi, Hà Nội. Và sau khi đậu bằng Cao đẳng Tiểu học hạng bình thứ ông được học bổng theo ban chuyên khoa để thi Tú tài bản xứ thì “thần Ái tình đã hiện đến cùng một lúc với sự thành công đầy hứa hẹn” (theo lời kể của ông anh rể Vũ Hoàng Chương), khiến ông bỏ ngang để đi viết văn, làm thơ.

Và hình như gia đình thi sĩ Đinh Hùng đa số mọi người đều yểu mệnh, chưa ai bước qua khỏi tuổi 60. Năm 1931, người chị thứ ba của thi sĩ tên Tuyết Hồng tự tử tại hồ Trúc Bạch vì một mối tình duyên trắc trở. Mấy tháng sau cha ông cũng qua đời khi chưa đến tuổi 50. Ba năm sau, người chị lớn nhất của ông cũng qua đời. Còn nếu tính đến ông khi mất vào ngày 24/8/1967, thì cũng chỉ mới hưởng dương có 48 tuổi !

Nói về thân thế sự nghiệp của thi sĩ Đinh Hùng. Năm 1943, ông theo sống với chị là bà Thục Oanh và thi sĩ Vũ Hoàng Chương tức anh rể của ông. Cũng năm này, ông cho xuất bản tập văn xuôi Đám ma tôi (NXB Tân Việt) và thơ đăng trên Hà Nội tân văn của Vũ Ngọc Phan, Giai phẩm Đời Nay của nhóm Tự Lực văn đoàn… Nhưng thật sự bắt đầu nổi tiếng với bài thơ “Kỳ Nữ” mà Thế Lữ in trong truyện Trại Bồ Tùng Linh.

Năm 1944, sau khi thi sĩ Vũ Hoàng Chương cưới bà Thục Oanh đưa về Nam Định sinh sống, Đinh Hùng ở lại Hà Nội và cho ra đời giai phẩm Dạ Đài, với sự cộng tác của một số bạn như Trần Dần, Trần Mai Châu, Vũ Hoàng Địch, Mai Châu… Cùng năm này, ông cùng vợ là bà Nguyễn Thị Thanh về Thái Bình dạy học. Khi ấy, Vũ Hoàng Chương và vợ đang ở đó.

Mộng Dưới Hoa - Thơ Đinh Hùng - Nhạc Phạm Đình Chương - Thu Phương trình bày:


Click vào link sau đây để đọc hết bài viết:
CUỘC ĐỜI ĐINH HÙNG - NGƯỜI THI SĨ YỂU MỆNH

Mê Hồn Ca và Đường Vào Tình Sử

Assassins Creed - MovieAssassins Creed - The Making:

The Universe: Light Speed

Sunday, May 16, 2010

The Future of the Milky Way

200 billion suns, countless planets, a dazzling variety of worlds. Surely this is one of the great locations in the cosmos. But how long can it last? and how will it change?

Friday, May 14, 2010

The Universe: Secrets of the Sun

The sun is enormous source of heat and energy. It has a surface temperature of 10 thousand degrees Fahrenheit and generates 380,000,000,000 billion megawatts of power. Hoover Dam in Nevada only generates 2,080 megawatts. In 1 second the sun turns out more energy than being used in all of the human civilization. All that power in a blink of an eye! Incredibly it’s been burning this way for billions of years!

Wednesday, May 12, 2010

The Sun

Every second 5 million tons of the sun is converted to pure energy and although it's burning over 5 billion years it's only half way through its supply of hydrogen. The light produced in the core of the sun must travel over a half a million kilometers to the surface and it does so very slowly. The heart of the sun is so dense that the speed of light is less than 1 millimeter per second. It can take 200,000 years for the light to travel from the core to the surface. It takes just another 8 minutes to get to the earth.

Mỗi giây 5 triệu tấn của mặt trời được chuyển thành năng lượng tinh khiết và mặc dù nó đã cháy hơn 5 tỷ năm nay, phải cần 5 tỷ năm nữa thì mặt trời mới cháy hết khí hydrogen nó cung cấp. Ánh sáng từ trung tâm mặt trời phải đi qua nửa triệu cây số để đến bề mặt của nó. Tâm của mặt trời quá dày đặc cho nên tốc độ ánh sáng chỉ đi được gần 1 mm / giây. Phải mất 200 ngàn năm để ánh sáng đi từ trung tâm mặt trời ra đến bề mặt của nó. Rồi từ đó ánh sáng chỉ mất 8 phút để đến trái đất... Mời các bạn nghe thêm chi tiết sau đây...

Wednesday, May 5, 2010

NASA's Solar Dynamics Observatory (SDO)

The first images of NASAs Solar Dynamics Observatory (SDO) have been revealed, astonishing heliophysicists with their brilliant clarity. Launched Feb. 11, 2010, SDO is the most advanced spacecraft ever designed to study the sun and its dynamic behavior. The spacecraft can produce images with clarity ten times better than high definition television and provide more comprehensive science data faster than any solar observing spacecraft in history. SDO will help scientists study solar activity to improve forecasts of how the suns weather affects Earth. www.nasa.gov/sdo...


First Images: The Solar Dynamics Observatory (SDO):
The first images of NASAs Solar Dynamics Observatory (SDO) released on April 21, 2010. Launched Feb. 11, 2010, SDO is the most advanced spacecraft ever designed to study the sun and its dynamic behavior. The spacecraft can produce images with clarity ten times better than high definition television and provide more comprehensive science data faster than any solar observing spacecraft in history. SDO will help scientists study solar activity to improve forecasts of how the suns weather affects Earth. www.nasa.gov/sdo http://www.nasa.gov/sdo

Hubble: Window to the Universe

The Hubble Space Telescope is one of the greatest technological achievements in our history, and for two decades has astonished us with dynamic images of our solar system and the world beyond. To celebrate this important twenty-year milestone, NASA looks back at the contributions of this extraordinary scientific tool, and the scientists who created it, in an engrossing documentary entitled "Hubble: Twenty Years of Discovery".