Saturday, July 5, 2008

Hello Việt Nam

Hello Việt Nam -
Author: Yvan Coriat / Marc Lavoine
Composer: Marc Lavoine
Singer: Phạm Quỳnh Anh
Background Photos: Hoàng Khai Nhan & Hoàng Thế Nhiệm
Source: Paris by Night 92:


Nguyễn Ngọc Ngạn phỏng vấn Phạm Quỳnh Anh -
Paris by Night 92:
Bẽ Bàng & Cô Gái Quê
Music & Lyric: Thái Thịnh
Singers: Minh Tuyết, Cẩm Ly & Hà Phương
Background photos: Hoàng Khai Nhan
Source: Paris by Night 92:

Hướng Về Hà Nội
Music & Lyric: Hoàng Dương
Singer: Thu Phương
Background photos: Hoàng Khai Nhan
Source: Paris by Night 91:

Tình Hoài Hương
Music & Lyric: Phạm Duy
Singers: Ý Lan & Quang Lê
Source: Paris by Night 92:

Liên Khúc Dấu Tình Sầu & Lệ Đá
Music & Lyric: Ngô Thụy Miên & Trần Trịnh
Singers: Khánh Ly & Bằng Kiều
Source: Paris by Night 92:

Liên Khúc Diệu Hương
Music & Lyric: Diệu Hương
Singers: Khánh Hà & Quang Dũng
Source: Paris by Night 92:

Dĩ Vãng
Music & Lyric: Trịnh Nam Sơn
Singers: Minh Tuyết & Bằng Kiều
Source: Paris by Night 92: