Thursday, December 24, 2009

Âm Nhạc Việt Nam

Dân Ca:


Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh:


Hát Chèo Văn:


Ca Trù (Hát Cô Đầu):


Ngâm Thơ:


Ca Vọng Cổ:

No comments:

Post a Comment