Friday, February 1, 2008

Vietnamese Video Music
01. Mẹ Việt Nam (Phạm Duy), Mẹ Trùng Dương (Phạm Duy), Cô Gái Việt (Hùng Lân) - Khánh Ly, Khánh Hà, Họa Mi, Ý Lan, Hoàng Oanh, Minh Tuyết, Ngọc Liên, Tú Quyên, Thanh Trúc, Như Loan, Bảo Hân, Hồ Lệ Thu, Quỳnh Vi, Hương Giang, Loan Châu, Hương Thủy, Tâm Đoan


Online Videos by Veoh.com

02. Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi (Phạm Duy) - Quang Lê, Mai Thiên Vân

Online Videos by Veoh.com

03. Chị Tôi (Trần Tiến) - Bằng Kiều

Online Videos by Veoh.com

04. Cô Hàng Nước - Trần Thái Hòa

Online Videos by Veoh.com

05. Thân Phận (Le Mong Bao) / Được Tin Em Lấy Chồng (Chau Ky) - Quỳnh Dung / Mai Quốc Huy

Online Videos by Veoh.com

06. Ru Con Tình Củ (Dinh Tram Ca) - Khánh Hà

Online Videos by Veoh.com

07. Thiếu Phụ Nam Xương - Mạnh Qùynh, Hương Thủy, Be Hoai Phuc

Online Videos by Veoh.com

08. Thoi Tơ (Duc Quynh) / Bến Nước Tình Quê (Manh Phat & Mong Bao) - Loan Châu / Thanh Trúc

Online Videos by Veoh.com

09. Thương Đời Hoa (Le Dinh) - Hồ Lệ Thu

Online Videos by Veoh.com

10. Cô Thắm Về Làng (Giao Tiên) - Thế Sơn, Trịnh Lam, Tiến Dũng

Online Videos by Veoh.com

11. Ghen (Trịnh Lam) - Bảo Hân, Tú Quyên, Như Loan

Online Videos by Veoh.com

12. Người Yêu Của Lính (Trần Thiện Thanh) Hoàng Oanh

Online Videos by Veoh.com

13. Tưởng Như Còn Người Yêu (Phạm Duy) Ý Lan

Online Videos by Veoh.com

14. Mười Thương (Phạm Đình Chương) Tâm Đoan

Online Videos by Veoh.com

No comments:

Post a Comment