Wednesday, February 6, 2008

Vietnam Close-Up

Hành Trình Xuyên Việt

"Sông núi nước Nam vua nam ở
Rành rành đã định tại sách trời
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm

Chúng bây sẽ bị đánh tơi bời"

Lý Thường Kiệt

Viet Nam Close-Up Website:
http://www.vietnamcloseup.com/

Saigon Broadcasting Television Network:
http://www.sbtn.net/


Vietnam Closeup - Hanh Trinh Xuyen Viet 01


Vietnam Closeup - Hanh Trinh Xuyen Viet 02


Vietnam Closeup - Hanh Trinh Xuyen Viet 03


Vietnam Closeup - Hanh Trinh Xuyen Viet 04


Vietnam Closeup - Hanh Trinh Xuyen Viet 05


Vietnam Closeup - Hanh Trinh Xuyen Viet 06


Vietnam Closeup - Hanh Trinh Xuyen Viet 07


Vietnam Closeup - Hanh Trinh Xuyen Viet 08


Vietnam Closeup - Hanh Trinh Xuyen Viet 09


Vietnam Closeup - Hanh Trinh Xuyen Viet 10


Vietnam Closeup - Hanh Trinh Xuyen Viet 11


Vietnam Closeup - Hanh Trinh Xuyen Viet 12


Vietnam Closeup - Hanh Trinh Xuyen Viet 13No comments:

Post a Comment