Tuesday, February 2, 2010

Nhạc Yêu Cầu

Ngàn Năm Mây Bay - Nguyễn Hiền - Khánh Hà hát:


Chiều Tím - Thơ Đinh Hùng - Nhạc Đan Thọ - Khánh Ly hát:


Tìm Đâu - Nguyễn Hiền - Mai Hương hát:


Anh Cho Em Mùa Xuân - Thơ Kim Tuấn - Nhạc Nguyễn Hiền - Quang Dũng hát:


Tiếng Hát Học Trò - Minh Kỳ & Nguyễn Hiền - Ái Vân hát:


Kể Chuyện Đêm Mưa - Nguyễn Hiền & Hoài Linh - Mai Thiên Vân hát:

No comments:

Post a Comment