Wednesday, April 9, 2008

Tango

Bai Tango Di Vang - Y Lan:

http://www.youtube.com/watch?v=22jzzBnRdrs


Bai Tinh Ca Mua Dong - Le Thu:


Kiep Ngheo - Lam Phuong - Y Lan:


Kiep Ngheo & Xin Thoi Gian Qua Mau - Tam Doan & Phuong Diem Hanh:


Mong Chieu Xuan - Loan Chau:


Mong Lanh - Loan Chau:


Pho Buon - Pham Duy - Thanh Thuy:


Tango Di Vang - Anh Bang - Y Lan:


Tango Tinh - Loan Chau:


Thu Ca - Pham Manh Cuong - Quang Dung:


Thuong Doi Hoa - Le Dinh - Ho Le Thu:


Tieng Dan Toi - Pham Duy - Phi Khanh:

No comments:

Post a Comment