Sunday, April 6, 2008

Nghieu Minh

Mẹ Từ Bi - Nghieu Minh - Hong Ngoc:


Mẹ Như Ðóa Sen Nghèo - Nghieu Minh - Tam Ca Hai Au:


Mẹ Cội Nguồn - Nghieu Minh - Khac Dung:


Bởi Có Em Tôi Ở Lại Ðây - Nghieu Minh - Quynh Lan:


Chợ Trăng - Nghieu Minh - Tam Ca The He Moi:


Ðà Lạt Của Người Tôi Yêu - Nghieu Minh - Vinh Hien:


Ðà Lạt Trăm Năm - Nghieu Minh - Khac Dung:


Ðêm Tơ Vương - Nghieu Minh - Vinh Hien:


Giọt Mưa Tình - Nghieu Minh - Quang Minh:


Hát Bài Yêu Em - Nghieu Minh - Le Duy:


Khúc Tình Ca Xanh - Nghieu Minh - Khac Dung:


Mặt Ngọc Tình Yêu - Nghieu Minh - Quoc Dai:


Thà Nói Với Nắng - Nghieu Minh - Ho Le Thu:


Trên Tình Người Năm Châu - Nghieu Minh - Xuan Thu:


Tôi Có Một Ðời Mưa - Nghieu Minh - Khac Dung:


You can watch other songs of Nghieu Minh by clicking on this link:

http://www.youtube.com/profile_videos?user=nghieuminh&p=r

VN Cafe

No comments:

Post a Comment