Thursday, August 19, 2010

Mùa Xuân Nghiêng Lá - Hoàng Khai Nhan

Nhạc Hoàng Khai Nhan, Ý thơ Đặng Văn Lành, Ca sĩ Vân Khánh,
Trình bày Video Ngọc Tâm:

No comments:

Post a Comment