Saturday, July 17, 2010

Cung Tiến

Thu Vàng - Cung Tiến - Hồng Nhung hát:
Hoài Cảm - Cung Tiến - Thái Thanh hát:
r>
Vết Chim Bay: Đêm Cung Tiến

Nhạc sĩ Cung Tiến, người viết nhạc cho tương lai


No comments:

Post a Comment