Sunday, March 21, 2010

Sen - Lotus

Hình chụp QuyTD - Thơ Hoàng Khai Nhan

Sen Hồng photo by QuyTD

Đầm Sen có cánh sen hồng
Đến mùa khoe sắc nhụy vàng lá xanh!
Nhụy vàng như thể lòng em
Lá xanh như thể tình anh không già!

Sen photo by QuyTD

Hôm qua bướm biết hoa rồi
Sáng nay thức giấc rụng rơi một cành
Nhụy vàng mở ngát xuân xanh
Hình như tình đã tỏ tình đêm qua!

Sen photo by QuyTD

E ấp bông sen cánh trắng ngần
Núp mình sau lá gái đương xuân
Nhụy vàng hương tóc em ngày ấy
Trong trắng lòng chưa vướng bụi trần!No comments:

Post a Comment