Tuesday, October 20, 2009

Tử Cấm Thành - Bản Di Chúc Của Một Bạo Chúa

Nguyễn An, một tù binh chiến tranh, một hoạn quan người Việt Nam, đã được Vĩnh Lạc, hoàng đế nhà Minh, giao trọng trách thiết kế và tổng chỉ huy việc xây dựng Tử Cấm Thành Bắc Kinh. Ngoài ra, ông còn làm tổng công trình sư nhiều công trình quan trọng khác ở Trung Hoa. (Nguyen An, a vietnamese prisoner and eunuch in service to the Chinese emperor Yongle, was the chief architect and chief manager-executive who constructed the Forbidden City of Beijing):

No comments:

Post a Comment