Friday, September 11, 2009

Hoàng Sa - tường trình 35 năm sau - Kỳ 1

Báo Tuổi Trẻ - Hơn 35 năm trước, những người con đất Việt đã nhận lệnh vượt trùng dương ra quần đảo Hoàng Sa canh giữ biển trời Tổ quốc. Họ tự hào ra đi trong tâm thế của người Việt ra canh giữ đảo biển của người Việt! Bây giờ nhắc lại, mắt họ rưng rưng, tim họ nghẹn lại khi Hoàng Sa vẫn còn trong tay nước ngoài.

Hoàng Sa trong ký ức một đảo trưởng

Cách nay đúng 40 năm, ông Nguyễn Văn Đức đã cùng các cộng sự vượt trùng dương đến với Hoàng Sa. Nhiệm vụ của ông là canh giữ biển trời Tổ quốc với chức vụ là đảo trưởng theo lệnh của Bộ chỉ huy biệt khu Quảng Đà. Lúc đó ông vừa tròn 22 tuổi, là một trong những đảo trưởng trẻ nhất từng làm nhiệm vụ trấn giữ tại quần đảo Hoàng Sa.


pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/"
src="mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/audio/2009/thang09/08-09/Hoang_Sa_trong_ky_uc_mot_dao_truong.mp3"
name="MediaPlayerTV" height="45" width="200" AutoSize="1" AutoStart="0"
ClickToPlay="1" DisplaySize="1" EnableContextMenu="0"
EnableFullScreenControls="1" EnableTracker="1" Mute="0" PlayCount="999"
ShowControls="1" ShowAudioControls="1" ShowDisplay="0" ShowGotoBar="0"
ShowPositionControls="1" ShowStatusBar="1" ShowTracker="1">


Kỳ 1 - Hoàng Sa trong ký ức một đảo trưởngNo comments:

Post a Comment