Monday, July 6, 2009

Nhạc Phạm Anh Dũng

Tình Bỗng Khói Sương - Phạm Ngọc & Phạm Anh Dũng -
Bảo Yến:


Dạ Quỳnh Hương - Hoàng Ngọc Quỳnh Giao & Phạm Anh Dũng -
Trần Thái Hoà:


Quỳnh - Phạm Anh Dũng - Diệu Hiền:


Quỳnh Lan - Thơ Phạm Ngọc - Nhạc Phạm Anh Dũng -
Quỳnh Lan hát:


Quỳnh Hoa - thơ Vương Ngọc Long
Nhạc Phạm Anh Dũng - Xuân Thanh hát:


Lại Một Chiếc Lá Rơi - Thơ Phạm Ngọc - Nhạc Phạm Anh Dũng -
Bảo Yến:


Tình Là Hư Không - Phạm Anh Dũng - Bảo Yến:


Như Đất Trời Tình Nhân - Thơ B.H.
Nhạc Phạm Anh Dũng - Xuân Thanh hát:


Đã Xa - Thơ Phạm Ngọc - Nhạc Phạm Anh Dũng -
Bảo Yến hát - Quốc Dũng hoà âm:


Yêu Em Anh Làm Thơ - thơ Vương Ngọc Long -
Nhạc Phạm Anh Dũng - Xuân Thanh hát:


Tình Yêu Lên Ngôi - Phạm Anh Dũng -
Quốc Dũng hoà âm - Xuân Thanh hát:

No comments:

Post a Comment