Sunday, November 16, 2008

Phạm Duy

Tình Ca - Mỹ Linh:


Tình Ca - Thái Thanh:


Tình Hoài Hương - Ngọc Hạ:


Tình Hoài Hương - Thái Thanh:


Trăm Năm Bến Cũ - Duy Quang:


Ngày Trở Về - Hồng Hạnh:


Nương Chiều - Đức Tuấn:


Gánh Lúa - Nguyễn Hưng & Như Quỳnh:


Quê Nghèo - Hoạ Mi:


Quê Nghèo - Thái Thanh:


Việt Nam Việt Nam:
Chung khúc trường ca Mẹ Việt Nam của Phạm Duy, nhạc sĩ Lê Văn Khoa hòa âm, ban hợp xướng Ngàn Khơi trình bày cùng với Festival Orchestra do nhạc sĩ Lê Văn Khoa điều khiển:No comments:

Post a Comment