Wednesday, October 1, 2008

Tiếng Hát Hạ Vy

Biết Nói Gì Đây - Hạ Vy:


LK Đà Lạt Hoàng Hôn & Mơ Mộng Đà Lạt - Hạ Vy:


LK Đêm - Hạ Vy:


LK Mưa Chiều Kỷ Niệm & Nếu Đời Không Có Anh - Hạ Vy:


Mưa Chiều Miền Trung - Hạ Vy:


Mười Thương - Hạ Vy:


Nhạt Nắng - Hạ Vy:


LK Tà Áo Dài Việt Nam - Hạ Vy & Bè Bạn:


Yêu Thầm - Hạ Vy:

No comments:

Post a Comment