Thursday, September 18, 2008

Những Bài Nhạc Hay

Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu (Trịnh Công Sơn) Khánh Ly:


Duyên Thề (Thanh Trang) - Thái Hiền:


Dư Âm (Nguyễn Văn Tý) - Vũ Khanh:


Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa (Tô Vũ) - Vũ Khanh:


Hoài Cảm (Cung Tiến) - Tuấn Ngọc:


Mắt Lệ Cho Người (Vũ Thành An) - Tuấn Ngọc:


Nếu Vắng Anh (Anh Bằng) - Thanh Lan:


Nguyệt Cầm (Cung Tiến) - Khánh Hà:


Tinh Khúc Tháng 6 & Đường Xa Ướt Mưa (Ngô Thụy Miên & Đức Huy)
Bằng Kiều & Trần Thu Hà:


Về Đây Nghe Em (Trần Quang Lộc) - Tuấn Ngọc:


Buồn Nào Như Lá Bay (Hoàng Khai Nhan) - Hồng Ngọc:

No comments:

Post a Comment